segunda-feira, 23 de abril de 2012

Léxicos grego-español-grego

Lista de vocabulario con helenismos do profesor Ángel L. Gallego do IES Vegas Bajas de Montijo (Badajoz). Sen ser o mellor do mundo, pode ser útil tanto para a tradución como para a retroversión:A seguinte ligazón lévanos a unha ampliación do anterior. É un traballo do profesor Juan Guillén Serrano do IES Santos Isasa de Montoro (Córdoba) e só presenta a opción grego-español:

Sem comentários:

Enviar um comentário