terça-feira, 7 de agosto de 2012

Respostas de exames da ESO en Grecia


Recibo de Grecia unha escolma de respostas de exames de alumnos de γυμάσιο, ou sexa, da ESO grega, aqui deixo algunha coa tradución: se non è vero, è ben trovato!

Ο Λεωνίδας και οι Τριακόσιοι του ηττήθηκαν, γιατί οι Θερµοπύλες ήτανε
πολυπληθέστεροι σε αριθµό. (γυµνάσιο Αθήνας)

Leónidas e os Trescentos foron derrotados, porque os Termópilas eran moitísimos máis en número. (Atenas)


Την Οδύσσεια της έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ιλιάδης. (γυµνάσιο Λαµίας)
A Odisea escribiuna Odiseo, a Ilíada Iliado. (Lamía)


Πρωτεύουσα της Κεϋλάνης είναι η Λιπτον Τι. (γυµνάσιο Αθήνας)
A capital de Ceilán é Té Lipton (Lipton Tee). (Atenas)

Ενεργητική φωνή: Κυνηγάω τον λαγό.
Παθητική φωνή: Ο λαγός µε κυνηγάει. (γυµνάσιο Κορίνθου)

Voz activa: Cazo unha lebre.
Voz pasiva: A lebre cázame. (Corinto)

Οι ßηταµίνες ßρίσκονται ακριßώς ανάµεσα από τις αλφαµίνες και τις
γαµαµίνες. (γυµνάσιο Θεσσαλονίκης)

As vitaminas encóntranse exactamente entre as alfaminas e as gamaminas.
(En grego moderno a letra beta pronúnciase vita). (Tesalónica)

Ο Κουστώ είναι ένας σύγχρονος Οδυσσέας, αλλά που δεν κατοικούσε στην
Ιθάκη, και για το λόγο αυτό οι περιπέτειές του δεν λέγονται Οδύσσειες,
αλλά Κουστωδίες". (γραπτό υποψηφίου για την Σχολή Αστυνοµίας).

Cousteau é un moderno Ulises, no entanto non vivía en Ítaca, por esa razón as súas aventuras no se chaman Odiseas, sino Custodias. (escrito por un candidato á Academia de Policía).

Sem comentários:

Enviar um comentário